Кафедра автоматизації технологічних процесів та виробництв

Кафедра автоматизації технологічних процесів та виробництв є підрозділом факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя. Заснована у 1987 році. Навчальний процес кафедри забезпечують 15 науково-педагогічних працівників, з яких 1 професор, 7 доцентів, кандидатів технічних наук, 3 старших викладачі та 3 асистенти. Кафедра є випускною для фахівців за освітніми рівнями “бакалавр” та “магістр” за спеціальністю 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

  

av 2018

Цікаві статті: автоматизація

Що таке автоматизація?

Словник визначає термін "автоматизація" як "технологію створення пристрою, процесу або системи, яка працює автоматично". ...

2017-10-07

Цікаві статті: автоматизація

Комп’ютерно-інтегровані технології

Мета використання комп’ютерно-інтегрованих технологій  — створення та експлуатація комп’ютерно-інтегрованих систем управління, які забезпечують розв’язання задач координації функціонування підсистем. ...

2016-12-09

Цікаві статті: автоматизація

Промислові роботи

Промислові роботи є важливими компонентами автомат...

2016-11-08

Цікаві статті: автоматизація

Керування технологічним процесом

Керувати можна транспортним засобом, верстатом і т...

2016-11-09