Словник визначає термін "автоматизація" як "технологію створення пристрою, процесу або системи, яка працює автоматично".

Мета використання комп’ютерно-інтегрованих технологій  — створення та експлуатація комп’ютерно-інтегрованих систем управління, які забезпечують розв’язання задач координації функціонування підсистем.

Автоматизація — один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування.

Керувати можна транспортним засобом, верстатом і т.п. Керування технологічним процесом – це певним методом вироблення та реалізація керувальної дії на технологічний об’єкт керування згідно з прийнятими критеріями керування.

Промислові роботи є важливими компонентами автоматизованих гнучких виробничих систем (ГВС), які дозволяють збільшити продуктивність праці. Типове застосування роботів стосується таких операцій, як зварювання, фарбування, складання, вибірка та встановлення, пакування тощо.