На базі кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв протягом 2015-2016 років виконується спільний Україно – Словацький науковий проект. Керівником проекту з Словацького боку є проф. Ж. Гузанова (Кошицький технічний університет).

У 2014 році на кафедрі виконано наукові дослідження за грантом Президента України, за фінансування Державним фондом фундаментальних досліджень України

Угоди про співпрацю

За ініціативою кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв було укладено низку договорів про наукове співробітництво, зокрема з:

Клайпедським університетом (Литва)

Сибірським федеральним університетом (Росія)

Міжнародні партнери

Кафедра розвиває співробітництво із коллегами з провідних універсиітетів, зокрема:

Завідувач кафедри АВ, Марущак П.О. є членом редакційних колегії «Вісника ТНТУ» та низки міжнародних наукових видань, зокрема:

magazine tntu
Вісник Тернопільського національного
технічного університету
magazine tntu
Transport (Taylor & Francis)
magazine tntu
Mechanika (Zeszyty Naukowe
Politechniki Rzeszowskiej)