На кафедрі АВ діє аспірантура зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Програма підготовки докторів філософії орієнтована на розробку нових методів моделювання, проектування та діагностику автоматизованого обладнання та сучасних виробничих систем. Для проведення експериментальних досліджень використовуються спеціалізовані лабораторії кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв та кафедри приладів і контрольно-вимірювальних систем ТНТУ.

Високий рівень дослідницької частини підготовки забезпечується науковою школою з інформаційних систем для діагностики матеріалів та конструкцій на чолі з професором, доктором технічних наук Марущаком П.О. та розвиненою міжнародною співпрацею в наукові і освітній сферах.
Фахівців, залучені до професійної і наукової підготовки, пройшли стажування у провідних європейських університетах, мають міжнародний досвід освітньої і наукової діяльності.

Кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництв бере участь у програмах наукової і академічної співпраці з Університетом «Люблінська політехніка» (Польща), Університетом «Шльонська політехніка» (Польща), Університетом «Політехніка Познанська» (Польща), Університетом «Політехніка Гданська» (Польща), Краківською гірничо-металургійною академією (Польща), Університетом «Ченстоховська політехніка» (Польща), Університетом Марібор (Словенія), Каунаським технологічним університетом (Литва), Технологічним університетом Таджикистану, Таллінським технологічним університетом, Центральною школою електроніки (Франція) та ін. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя приєднався до «Університетської програми STMicroelectronics в Україні». За цією програмою, один із лідерів виробництва мікропроцесорів у світі, французька корпорація STMicroelectronics, надала університету сучасне обладнання для оснащення лабораторії по вивченню програмування мікроконтролерів.

Зараз в аспірантурі навчаються:

Mykhailyshyn

Михайлишин Роман Ігорович

Біографія

Народився 18 квітня 1992 року в м. Тернопіль.

2009 рік – закінчив Тернопільську ЗОШ №14 ім. Б. Лепкого.

2013 рік – отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки 6.050202 „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ” та здобув кваліфікацію бакалавра.

2013 рік – закінчив Центр підготовки офіцерів запасу при ТНЕУ за програмою Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного з присвоєнням військового звання «молодший лейтенант» запасу. Нагороджений грамотою “За успіхи в здобутті військової спеціальності”.

2014 рік – отримав повну вищу освіту за спеціальністю 8.05020201 “Автоматизоване управління технологічними процесами” та здобув кваліфікацію магістра. Одержав диплом з відзнакою.

2014 рік – аспірант кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв (Науковий керівник к.т.н., проф. Проць Я.І.).

Наукові інтереси:

  • математичне забезпечення оперативного керування промисловим роботом;
  • транспортування плоских деталей(типу пластина) струминними захоплюючими пристроями;